Prohlášení k závodu Transbrody 2012

Vážené závodnice, závodníci a příznivci cyklistického sportu.

Nadešel čas zrekapitulovat letošní ročník závodu TB 2012. Nebylo jednoduché, jako každý rok, připravit a zajistit tuto událost. Potýkali jsme se s potížemi ohledně průjezdů přes pozemky, jinde s nepochopením a problémy se značením a následným odznačováním nepřejícími spoluobčany či vyznavači našeho národního sportu -"Tupého ničení práce druhých za účelem škodolibého pocitu vítězství."

Ovšem Váš zájem o tento závod je pro nás natolik motivující, že nám dává chuť pracovat na dalším ročníku, přestože nás čeká i nadále dosti práce. Dle ohlasů si myslíme, že jsme se s nastalými obtížemi poprali k Vaší spokojenosti a že úsilí celého týmu stálo za to.


Na závěr bych touto cestou chtěl znovu poděkovat všem sponzorům, pořadatelům a také těm, kteří se i malou měrou na tomto klání podíleli. Samozřejmě děkuji i zúčastněným závodníkům, bez kterých by to všechno nemělo smysl.


Těším se na Vás při dalším ročníku TB 2013
ředitel závodu Přemysl Vykopal, Zahořanská klika MTB o.s.